دوربین روزانه

    دوربین روزانه

    از ویژگیهای این دوربین میتوان به ظرافت ضد آب و ضد ضربه بودن آن اشاره کرد این دوربین برای استفاده در شرائط سخت و محیطهای کم نور مناسب می باشد.

    دوربین روزانه

    دوربین روزانه

    از ویژگیهای این دوربین میتوان به ظرافت ضد آب و ضد ضربه بودن آن اشاره کرد این دوربین برای استفاده در شرائط سخت و محیطهای کم نور مناسب می باشد.