دوربین های امنیتی و پلیسی

    دوربین های امنیتی و پلیسی

    با پیشرفت و رشـدتـکنولوژی،تـجهیزات پـلیسی نیز پـیشرفت چشمگیری نموده است،یکی از این تـکنولوژی ها دوربـین های قابل حمل مخصوص لباس پلیس،با قابلیت کار در شرایط سخت می باشد.در گذشته جرائم بی‌شماری در سطح شهرها اتفاق می‌افتادکه با نصب دوربین‌های مداربسته در سطح شهرها باعث پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها میشود