دوربین بیسیم سقفی کمرا 360

    دوربین بیسیم سقفی کمرا 360

    دوربین 360 درجه سقفی یا پانورامیک یک نوع دوربین مدار بسته می باشد که توانایی گرفتن تصاویر در همه جهت ها را در اماکن دارد. این دوربین قادر است به صورت همزمان و به طور یکپارچه تصاویر را در تمام جهت‌ ها پوشش دهد. به همین دلیل، محیطی که این دوربین در آن نصب شده باشد هیچ نقطه ی کوری ندارد.

    دوربین بیسیم سقفی کمرا 360

    دوربین بیسیم سقفی کمرا 360

    دوربین 360 درجه سقفی یا پانورامیک یک نوع دوربین مدار بسته می باشد که توانایی گرفتن تصاویر در همه جهت ها را در اماکن دارد. این دوربین قادر است به صورت همزمان و به طور یکپارچه تصاویر را در تمام جهت‌ ها پوشش دهد. به همین دلیل، محیطی که این دوربین در آن نصب شده باشد هیچ نقطه ی کوری ندارد.