راکت فلزیاب PINPOINTER

    دستگاه فلزیاب پین پوینتر دستگاهی کوچک بوده که می تواند حتی در فضاهای محدود عملیات شناسایی فلزیات را انجام دهد .

    این دستگاه فلزیاب 360 درجه بوده و حتی از قسمت جلو دستگاه نیز می تواند عملیات جستجو را انجام دهد.