گیت فلزیاب بازرسی بدنی OVAL GATE

  گیت فلزیاب بازرسی بدنی OVAL GATE

  گیت فلزیاب بازرسی بدنی OVAL GATE جدید ترین مدل گیت فلزیاب بازرسی در حال تولید در داخل کشور با کیفت و تکنولوژی بسیار بالا و جهت استفاده از محیط داخلی و بیرونی ، این گیت فلزیاب بازرسی 33 زون و ضد آب می باشد

  گیت فلزیاب بازرسی بدنی OVAL GATE

   

  گیت فلزیاب بازرسی بدنی OVAL GATE

   

  گیت فلزیاب بازرسی بدنی OVAL GATE  جدید ترین مدل گیت فلزیاب بازرسی در حال تولید در داخل کشور با کیفت و تکنولوژی بسیار بالا و جهت استفاده از محیط داخلی و بیرونی ، این گیت فلزیاب بازرسی 33 زون و ضد آب می باشد