دستکش ضد چاقو سیمی

  دستکش ضد چاقو سیمی

  اگر دست های شما در حین فعالیتهای روزانه تان در معرض خطر بریده شدن است، پس باید از دستکش ضد برش اره استفاده کنید. بدین شکل با خیال راحت میتوانید به کار خود ادامه دهید. با استفاده از دستکش ضد برش اره دیگر خبری از آسیب رسیدن به دستان شما نیست. دستکشهای مقاوم در برابر برش اره انتخابی مطمئن است.

   

   

   

   

   

  دستکش های ضد برش در کجا استفاده میشوند؟

  خطرات رایجی که دستکشهای ضد برش میتواند از دست های شما در برابر آنها محافظت کنند عبارتند از تیغه های دستگاه های برش، اره دستی، چاقو، اره برقی، کارد دستی، کاتر مکانیکی، کاتر شیشه بری، کاتر فلز بری، کاتر های دستی و… است. یک لحظه انجام کار بدون استفاده از دستکش ضد برش اره را تصور کنید بریدگی در محل کار می تواند دردناک و پرهزینه باشد. فرض کنید در یک کارگاه نجاری مشغول کار با چوب و ساخت تخت، کمد و کابینت هستید و مدام با اره سروکار دارید و برای انجام برشکاری باید از دستگاه های برش و اره استفاده کنید. حال در حین کار اگر خدایی نکرده در اثر تماس شدید با اره و اجسام برنده مانند کاتر و… برش عمیق بخورد، در این صورت سوای اینکه درد وحشتناکی باید تحمل کنید؛ از سویی باید هزینه های درمان برای جراحی دست بپردازید.

   

   

  انواع سطح برش دستکش های ضد برش 

  • سطح برش 1: خطرات برش متوسط. مشاغلی مانند جابجایی شیشه های سبک و کارهای مهر زنی فلز محافظت می کنند.

  • سطح برش 2: خطرات برش بالا. مشاغلی مانند  جابجایی شیشه و مهر زنی فلز و همچنین خدمات غذا می باشد.

  • سطح برش 3: خطرات برش شدید. مشاغلی شامل تیغه های بسیار تیز هستند مانند قصابی گوشت و برای مهر زنی فلزات سنگین و کار شیشه می باشد.