شولدر موتور سواری

  شولدر موتور سواری

  شولدر موتور سواری باید بگوییم که مسئله امنیت و ایمنی از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی است که همواره باید به آن دقت داشته باشید. یک موتور سوار حرفه‌ای شخصی است که بدون تجهیزات وشولدر موتورسواری حتی یک کیلومتر نیز طی نکرده و همواره به فکر ایمنی و سپس راندن با موتور سیکلت خود باشد.

  شولدر موتور سواری 

  یک لباس محافظ است که از ستون فقرات و گردن ، کتف ، قفسه سینه ، شکم و بازو استخوان لگن  محافظت میکند .

  اهمیت استفاده از شولدر

  شولدر موتور سواری نقش بسیار مهمی در محافظت از موتور سوار دارد. وقتی شما با موتور سیکلت تصادف می‌کنید، تمام بدنتان مورد اصابت ضربه قرار می‌گیرد.

  از نقاط حساسی که باید با شولدر موتورسواری پوشش دهید می‌توان به آرنج، سوتون فقرات و زانو اشاره کرد.