دستگاه گشت و نگهبانی WM-5000V5

  دستگاه گشت و نگهبانی WM-5000V5

  دستگاه گشت و نگهبانی یکی از ملزومات اصلی بخش حراست در اماکنی مانند صنایع و کارخانه‌های بزرگ ، مراکز تجاری بزرگ، صنایع پتروشیمی، مراکز امنیتی و … است. مهمترین کاربرد این سیستم، ایجاد یک برنامه مدون جهت سرکشی و بازرسی از بخش‌ها و محوطه‌های حساس مانند انبار است.

   

   

   

   

   

  دستگاه گشت و نگهبانی

  WM-5000V5Security Guard Tour

   

  • استفاده آسان
  • اتصال دستگاه به کامپیوتر توسط پورت USB
  • دارای کیف چرمی
  • امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده
  • امکان معرفی نگهبان و فضاهای متعدد
  • گزارش گیری تعداد نقاط سرکشی هر نگهبان

   

  دستگاه گشت و نگهبانی WM-5000V5

  دستگاه گشت و نگهبانی  یکی از ملزومات اصلی بخش حراست در اماکنی مانند صنایع و کارخانه‌های بزرگ ، مراکز تجاری بزرگ، صنایع پتروشیمی، مراکز امنیتی و … است. مهمترین کاربرد این سیستم، ایجاد یک برنامه مدون جهت سرکشی و بازرسی از بخش‌ها و محوطه‌های حساس مانند انبار است. نگهبان در سرکشی به نقاط مورد نظر (chek point)، با استفاده از دستگاه گشت زنی، حضور خود را در آن بخش ثبت می‌کند و دیگر نیازی به ثبت دستی و سنتی بر روی برگه‌ها نیست. زمان و مکان سرکشی‌ها به  صورت دقیق در این دستگاه ثبت شده و قابل گزارش گیری می‌باشد.